Περισσότερες Πληροφορίες
  ΠεριγραφήΕκκλησιαστικό Βιβλίο με Προσευχές
  Διαστάσεις Προϊόντος17 x 13 cm
  ΕκδόσειςΠαπαδημητρίου
  ISBN960-550-059-0
  ΣυγγραφέαςΣυλλογικό Έργο
  Χρονολογία Έκδοσης2005
  Αριθμός Σελίδων330
  ΕξώφυλλοΣκληρό

  Διαθεσιμότητα: Διαθέσιμο

  Σε απόθεμα
  Κωδικός
  F-412-03097
  8,90 €

  Παρουσίαση του βιβλίου "ΠΡΟΣΕΥΧΗΤΑΡΙΟΝ"

  Προσευχητάρια κυκλοφορούν εις πολλάς εκδόσεις, με εποικοδομητικόν πάντοτε σκοπόν. Το νέον τούτο Προσευχητάριον, ως εκκλησιαστικόν Βιβλίον, αποσκοπεί να καλύψει τον κύριον σκοπόν του είδους του, ως Θρησκευτικού Βιβλίου, ήτοι να βοηθήσει τον πιστόν να επουλώσει τον πόθον του εισ το να επικοινωνήσει με τον Δημιουργόν, προσευχόμενος κατά μονάς, εν παντί καιρώ και τόπω, επισύρων την Θείαν Χάριν και αποδεχόμενος τας δωρεάς του Αγίου Πνεύματος.

  ━━━━━━━━━▼━━━━━━━━━

  Περιεχόμενα

  Πρόλογος 5

  Πώς οφείλομεν να σημειωνώμεθα δια του σημείου του Σταυρού 7

  Το Σύμβολον της Πίστεως 12

  Εωθιναί Προσευχαί 13

  Ακολουθία του καθ' ημέραν Μεσονυκτικού 21

  Ακολουθία του Όρθρου 34

  Εξαποστειλάρια της όλης Εβδομάδος 58

  Αναστάσιμα Εξαποστειλάρια 61

  Απολυτίκια Αναστάσιμα, Θεοτόκια 79

  Απολυτίκια, Θεοτόκια, Κοντάκια Εβδομάδος 84

  Ευχή εκ των Δογμάτων του αγίου Διονυσίου 91

  Αι εννέα Ωδαί 98

  Ακολουθία των Ωρών (Α', Γ' και ΣΤ') 123

  Ακολουθία της Θ' Ώρας 142

  Ακολουθία του Εσπερινού 153

  Μικρόν Απόδειπνον 167

  Οι 24 Οίκοι της Θεοτόκου 186

  Ακολουθία του Μεγάλου Παρακλητικού Κανόνος 205

  Ακολουθία του Μικρού Παρακλητικού Κανόνος 223

  Ακολουθία της Θείας Μεταλήψεως 240

  Προσευχαί:
  α) Εις τα Σχολεία. β) Τραπέζης. γ) Εσπεριναί 275

  Στιχηρά Προσόμοια, Καθίσματα, Απολυτίκια και δοξαστικά εις:
  α) Ανωνύμους Αγίους, β) Αποστόλους, γ) Προφήτην, δ) Μάρτυρα, ε) Ιεράρχην, στ) Ιερομάρτυρα, ζ) Όσιον, η) Όσιους και λοιπούς Πατέρας 284

  Δοξαστικά και Θεοτόκια πανηγυρικά εις:
  α) Απόστολον, β) Προφήτην, γ) Μάρτυρα, δ) Ιεράρχην, ε) Ιερομάρτυρα, στ) Όσιον, ζ) Τους Αγίους Πάντας 306

  Ευχαριστία μεθ' ικεσίας εις την Πανάχραντον Δέσποιναν Θεοτόκον Μαρίαν την Ζωοδόχον Πηγήν 311

  Προσευχή εις το Άγιον Πνεύμα 315

  Επίκλησις του θείου Ελέους 316

  Αξία και δύναμις της Προσευχής 320

  Πίναξ νηστειών 324

  Αι Αγρυπνίαι του έτους 325

  ΠΡΟΣΕΥΧΗΤΑΡΙΟΝ

  Γράψτε τη Δική σας Αξιολόγηση
  Αξιολογείτε:Προσευχητάριον
  Η Βαθμολογία σας