Ψαλμοί

Περισσότερες Πληροφορίες
ΠεριγραφήΚείμενον Ερμηνευτική Απόδοσις υπό Ι.Θ. Κολιτσάρα
ΕκδόσειςΑδελφότης Θεολόγων "Ζωή"
ΣυγγραφέαςΙ.Θ. ΚΟΛΙΤΣΑΡΑΣ
Χρονολογία Έκδοσης8η Έκδοση 2012
Αριθμός Σελίδων448
ΕξώφυλλοΔερματόδετο
ISBN978-0006-311-126
Διαστάσεις Προϊόντος16 x 12 cm
Βάρος Προϊόντος250 gr

Διαθεσιμότητα : Διαθέσιμο

15,00 €
Σε απόθεμα
Κωδικός
F-403-06020
Ψαλμοί Εκδόσεις Ζωή
Ψαλμοί Εκδόσεις Ζωή Ψαλμοί Ψαλμοί Ψαλμοί Ψαλμοί Ψαλμοί

Παρουσίαση του Βιβλίου "ΨΑΛΜΟΙ"

Κανένα άλλο θεόπνευστον βιβλίον, όσον το βιβλίον των Ψαλμών, δεν εχρησιμοποιείτο και δεν χρησιμοποιείται, όχι μόνον υπό των Εβραίων, αλλά και υπό των Χριστιανών. Οι Εβραίοι εις τας συναγωγάς αυτών, εις τον ναόν των, εις τας τελετάς και πανηγύρεις, εις τας οικίας των και κατά τας εις Ιερουσαλήμ ευλαβείς αποδημίας των, οικογενειακώς και ατομικώς, έκαμνον πυκνήν χρήσιν των Ψαλμών. Η χριστιανική Εκκλησία, από της ημέρας της ιδρύσεώς της και εντεύθεν, χρησιμοποιεί πλουσιώτατα τους ψαλμούς. Εις την θείαν λειτουργίαν, εις τον όρθρον, εις όλα τα μυστήρια, εις όλας τας ιεράς τελετάς προτάσσει ή εντάσσει πάντοτε ψαλμούς, εκτός των ψαλμικών στίχων, τους οποίους έχει ενσωματώσει εις τας αναρίθμητους ευχάς της. Αλλά και οι πιστοί ως άτομα χρησιμοποιούν συχνότατα είτε ως προσευχήν είτε ως ιεράν μελέτην, είτε ως ευλαβή ψυχαγωγίαν, τους Ψαλμούς. Αυτός άλλωστε ο Κύριος προς διδασκαλίαν των άλλων, εις τεκμηρίωσιν της θεότητός του και της Λυτρωτικής παρά Θεού Πατρός αποστολής του, εις τονισμόν όλων, τα οποία έπραττεν, εχρησιμοποίει Ψαλμούς, παλμικός στίχος ήτο η τελευταία φράσις, που εξήλθε από το πάντιμον στόμα του επί του σταυρού, "Πάτερ, εις χείράς σου παρατίθεμαι το πνεύμα μου" (λ' 6, Λουκ. κγ' 46)

━━━━━━━━━▼━━━━━━━━━

Περιεχόμενα

1. "Μακάριος ανήρ"

2. "Ίνα τι εφρύαξαν έθνη..."

3. "Κύριε, τι επληθύνθησαν οι θλίβοντές με..."

4. "Εν τω επικαλείσθαί με εισήκουσάς μου..."

5. "Τα ρήματά μου ενώτισαι, Κύριε..."


6. "Κύριε, μη τω θυμώ σου ελέγξης με..."

7. "Κύριε, ο Θεός μου, επί σοι ήλπισα..."

8. "Κύριε, ο Κύριος ημών, ως θαυμαστόν..."

9. "Εξομολογήσομαί σοι, Κύριε..."

10. "Επί τω Κυρίω πέποιθα..."

11. "Σώσόν με, Κύριε, ότι εκλέλοιπεν όσιος..."

12. "Έως πότε, Κύριε, επιλήση μου;..."

13. "Είπεν άφρων εν τη καρδία αυτού..."

14. "Κύριε, τις παροικήσει εν τω σκηνώματί σου;..."

15. "Φύλαξόν με, Κύριε..."

16. "Εισάκουσον, Κύριε, της διικαιοσύνης μου..." 

ΨΑΛΜΟΙ

Γράψτε τη Δική σας Αξιολόγηση
Αξιολογείτε:Ψαλμοί
Η Βαθμολογία σας