Ένας εύκολος και επεξηγηματικός οδηγός για το πώς και γιατί θυμιατίζουμε το σπίτι μας.

Τι πρέπει να γνωρίζω για το Θυμιάτισμα; Πώς θυμιατίζω σωστά;

Πρώτα λέμε την εξής Προσευχή:

Κατευθυνθήτω ἡ προσευχή μου ὡς θυμίαμα ἐνώπιόν σου· ἔπαρσις τῶν χειρῶν μου θυσία ἑσπερινή, εἰσάκουσόν με, Κύριε. Θυμίαμά σοι προσφέρομεν, Χριστὲ ὁ Θεὸς ἡμῶν, εἰς ὀσμὴν εὐωδίας πνευματικῆς· ὃ προσδεξάμενος εἰς τὸ ὑπερουράνιόν σου Θυσιαστήριον, ἀντικατάπεμψον ἡμῖν τὴν χάριν τοῦ Παναγίου σου Πνεύματος.

Παίρνουμε με την τσιμπίδα μας μερικά καρβουνάκια και τα βάζουμε στο λιβανιστήρι. Κατόπιν ανάβουμε το καρβουνάκι μας φυσώντας το συνέχεια μέχρις ότου κοκκινίσει καλά. Έπειτα παίρνουμε ένα σπυρί μοσχολίβανο εάν είναι μεγάλο ή τρία εάν τα σπυριά είναι μικρά και τα τοποθετούμε πάνω στο αναμμένο καρβουνάκι. Πηγαίνουμε σε κάθε ένα δωμάτιο και επάνω από το κρεβάτι του κάθε ατόμου να σταυρώνουμε τρεις φορές με το λιβανιστήρι και επαναλαμβάνουμε τρεις φορές.:

Κύριε ελέησον και ευλόγησαν τον δούλον σου (...το όνομα του ατόμου...) ως αγαθός και ελεήμων Θεός.

Τελειώνοντας τα δωμάτια βγαίνουμε στην εξώπορτα, και σταυρώνουμε τρεις φορές με το λιβανιστήρι λέγοντας τρεις φορές:

Κύριε αποδίωξαν κάθε εχθρό ορατών και αόρατων και πολέμιων εκ του οίκου τούτου ως αγαθός και ελεήμων και φιλάνθρωπος Θεός.

Λιβανίζουμε έτσι κάθε πρωί (αλλά και οποιαδήποτε ώρα μέρα ή νύχτα μπορούμε να λιβανίζουμε) ούτως ώστε να μας έχει φυλαγμένους όλη μέρα ο Θεός η Παναγιά μας και οι Άγιοί μας. Αμήν.

Από τι υλικό κατασκευάζεται το θυμίαμα; Το θυμίαμα καλείται το αρωματικό ρετσίνι ή το κόμμι που βγαίνει από τις τομές στο κορμό του δέντρου λίβανος εξ’ ου και λιβάνι.

Συμβολίζει επίσης τις γλώσσες πυρός της Αγίας Πεντηκοστής, όταν ο Κύριος εξαπέστειλε στους μαθητές Του το Πανάγιο Του Πνεύμα «εν είδει πυρίνων γλωσσών». Με το θυμίαμα ζητούμε από τον Κύριο να μας στείλει την αγιοπνευματικήν Του Χάρι, Γι' αυτό και οι πιστοί, όταν τους θυμιάζει ο ιερέας, κλίνουν ελαφρώς τη κεφαλή σε δείγμα αποδοχής της χάριτος αυτής.

Η καύση του θυμιάματος σημαίνει τη λατρεία και τον εξιλασμό. Το δε ευχάριστο συναίσθημα, που δημιουργείται από το άρωμα του θυμιάματος σε όλο το χώρο του ναού, σημαίνει την πλήρωση της καρδιάς μας από τη θεία ευαρέστηση, που είναι ο καρπός της αγάπης μας προς τον Θεό. Στη περίπτωση αυτή κάθε πιστός μετατρέπεται σε «ευωδίαν Χριστού».

Το λιβάνι δεν έχει ποτέ εξημερωθεί ή ακόμα και καλλιεργηθεί πραγματικά: τα δέντρα μεγαλώνουν εκεί όπου θέλουν και επιβιώνουν στη θέση τους για πολύ μεγάλα χρονικά διαστήματα.

Αρθρογράφος: Διονύσης Κατσάρας για το ekivotos.com

© Τα κείμενα επιμελήθηκαν αποκλειστικά για την ιστοσελίδα www.ekivotos.com και προστατεύονται νομικά. Η κάθε αναπαραγωγή τους για εμπορικούς σκοπούς εκλαμβάνεται ως αθέμιτος ανταγωνισμός και διώκεται ποινικά.